Bergmyntans Redovisning

Bokföring och redovisning

Vi tar hand om hela eller delar av din löpande bokföring och övrig administration såsom fakturering, betalningar, löner mm.

Som kund hos oss väljer du själv vilka delar vi ska ta hand om, vi bygger vårt samarbete utifrån dina önskemål och förutsättningar.  Vi utför även våra tjänster på plats hos er om ni vill.

Varje månad sänder vi en avstämd balans- och resultatrapport till dig. Önskar du en annan typ av rapport skapar vi den utifrån dina önskemål. Varje månad rapporterar vi även vad som deklarerats och hur mycket som behöver betalas till skatteverket avseende moms, skatt och arbetsgivaravgifter.

Bokföringen har du för att kunna följa upp och styra din verksamhet samt för att kunna lämna rapporter till externa intressenter såsom skatteverket, bank, leverantörer och kunder.

Bokföringsskyldiga är alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar samt enskild näringsverksamhet

Vad innebär bokföringsskyldighet

  • Att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning
  • Att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
  • Att arkivera räkenskapsmaterialet i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet i minst 7 år
  • Att upprätta årsbokslut och årsredovisning

Redovisning innefattar bokföring men även en sammanställning av rapporter och underlag till dig som ägare och beslutsfattare. Redovisningen består även av de rapporter som enligt regelverken måste lämnas in till Skatteverket och Bolagsverket såsom årsredovisning och inkomstdeklaration

Du är alltid ansvarig för din bokföring – ställ krav på din bokförare.