Bergmyntans Redovisning

Bokslut och årsredovisning

Räkenskapsåret avslutas alltid med ett årsbokslut och för aktiebolag även med en årsredovisning.

Detta arbete består av:

  • Bokslut
  • Bilagor balanskonton
  • Sammanställning och ev bud till revisorn
  • Kontakter med ev revisorn
  • Bokslutsrapport
  • Årsredovisningen sänds till Bolagsverket